CO2-Prestatieladder

Certificaat co2 prestatieladder niveau 5

Wij dragen graag ons steentje bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. En dat doen we graag goed. Daarom hebben wij ons bedrijf laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder niveau 5.

De Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Dit gebeurt zowel binnen de bedrijfsvoering, als in de projecten binnen de keten. De Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem voor handhaving en als aanbestedingsinstrument gebruikt. De ladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 richt een organisatie zich op de eigen uitstoot (en die van alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

Wij stellen hoge eisen aan het verkleinen van onze CO2-footprint en geven onze (potentiële) opdrachtgevers graag inzicht in ons beleid ten opzichte van CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan inzicht in de energiestromen, het ontwikkelen van doelstellingen om CO2-uitstoot te reduceren en het publiceren en communiceren van het CO2-beleid binnen ons bedrijf. Jaarlijks worden we getoetst op onze ambities, reductie van CO2 en het continue aanbrengen van verbeteringen in diverse processen en activiteiten. Door middel van een onafhankelijke audit is ons bedrijf gecertificeerd voor het hoogste niveau, niveau 5.

Duurzaamheid
A-Garden Groenspecialisten

Bezoekadres

Zuidendijk 519a
3329 LD Dordrecht

Postadres

Postbus 377
3300 AJ Dordrecht

Heeft u vragen?

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen via:
078 - 616 42 77 of info@a-garden.nl

Volg ons op social media!

People, Planet, Profit