People, Planet, Profit

Maatschappelijk Verantwoord

In al onze werkzaamheden tonen wij respect voor mens en natuur. ´Maatschappelijk Verantwoord´ zit namelijk in ons DNA. Hoe wij dit doen? Aan de hand van de 3 P’s (People, Planet, Profit).

People
Meedoen, participeren, waarderen en accepteren. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor mensen voor wie dit minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor A-Garden Groenspecialisten is het inzetten van deze mensen (SROI; Social Return on Investment) geen verplichting, maar een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid gesteld worden zich persoonlijk te ontwikkelen. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel spelen een voorname rol in onze bedrijfsvoering.

Planet
Op tal van onderdelen zijn wij actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen. Energieverbruik en het scheiden van afvalstromen hebben bijvoorbeeld voortdurend onze aandacht. Bovendien is overleg met onze opdrachtgever om te komen tot een efficiënte en milieuverantwoorde werkwijze voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast is het merendeel van ons gereedschap en materieel elektrisch. Dit betekent een flinke reductie van onze CO2-uitstoot. Hoe minder CO2 wij als bedrijf uitstoten, hoe meer wij winnen voor een beter klimaat en milieu.

Profit
Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, de middelen en de marktomgeving. Wij investeren onze winst continu in het verbeteren van de productieprocessen, nieuwe technieken, veiligheid en gezondheid. Om de kwaliteit en veiligheid van onze werkzaamheden te waarborgen hanteren wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, VGM-beheerssysteem VCA** en de CO2-Prestatieladder niveau 5.

A-Garden Groenspecialisten

Bezoekadres

Zuidendijk 519a
3329 LD Dordrecht

Postadres

Postbus 377
3300 AJ Dordrecht

Heeft u vragen?

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen via:
078 - 616 42 77 of info@a-garden.nl

Volg ons op social media!

People, Planet, Profit