Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Social Return on Investment

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. Door het opnemen van de SROI (Social Return on Investment)-eis in de aanbesteding van bestekken stimuleren zij ondernemers nog meer vorm te geven aan strategisch Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het creëert perspectief voor mensen die nu nog op afstand van de arbeidsmarkt staan. De ervaring leert bijvoorbeeld dat mensen met een bijstandsuitkering die via SROI bemiddeld worden snel doorgroeien naar een reguliere baan.

Dat is wat we willen bij A-Garden Groenspecialisten, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Het hebben van werk is daarbij belangrijk. ‘Maatschappelijk Verantwoord´ is daarom één van onze kernwaarden. We hebben oog en hart voor mensen voor wie het vinden van een baan minder vanzelfsprekend is. We bieden hen een werkplek waar ze sociaal en maatschappelijk een bijdrage leveren en hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Uiteraard begeleiden we hen daar goed bij.

A-Garden Groenspecialisten is ook als het gaat om SROI dé partner bij groenprojecten.

A-Garden Groenspecialisten

Bezoekadres

Zuidendijk 519a
3329 LD Dordrecht

Postadres

Postbus 377
3300 AJ Dordrecht

Heeft u vragen?

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen via:
078 - 616 42 77 of info@a-garden.nl

Volg ons op social media!

People, Planet, Profit